Счетоводни Услуги

 

Джи енд Джи Консултинг ЕООД е счетоводна къща с основен предмет на дейност счетоводно обслужване, трудово-правни услуги, данъчни консултации и финансови анализи.

 

           Счетоводна къща „G & G Consulting“ предлага висококачествени счетоводни услуги, ТРЗ услуги, данъчни и финансови консултации за нуждите на малкия и среден бизнес. Ние ще се погрижим с изключително голяма прецизност за Вашите счетоводни документи, тяхното структуриране и достигане на крайната цел на всяко едно счетоводно обслужване – изготвяне на Годишен Финансов Отчет и Годишна декларация на фирмата.
Като уважаваща клиентите си и себе си счетоводна къща, ние залагаме на качественото и прецизно счетоводно обсужване и индивидуалният подход към всеки един клиент, защото благодарение на Вас ние съществуваме. Ние вярваме, че професията счетоводител не значи само сигурност, но и партньорство за достигане на основните цели на Вашата фирма. Ето защо Вие може да разчитате на нас във всеки един момент, както за пълна конфиденциалност от наша страна, така и за актуална информация отоносно основните показатели за рентабилност и отчетност на Вашата фирма.Винаги търсим и предлагаме най-доброто решение за всеки клиент. Следят се и се реагира на всички промени в данъчното и трудовото законодателство.Предлагаме професионални еднократни и абонаментни счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации, индивидуално отношение и консултации. Поемаме цялата отговорност за работата си, спомагаме за спестяване на време, нерви и пари и разрешаване на всички финансови проблеми. За улеснение на клиента документацията може да се взима от офиса на клиента, от място посочено от клиента. както и да се предават в офиса на счетоводната ни къща. Също така можете да се възползвате и от други административно-финансови услуги, посочени в раздел „Услуги”.

За положителните счетоводни резултати от дейността на всяка фирма ние разчитаме на високото качество на вътрешен контрол, който сме изградили. В основата на счетоводните услуги, които предлагаме е желанието и стремежа ни към изграждане на дългосрочни и ползотворни партньорства с нашите клиенти, залегнали върху осигуряването на спокойното развитие на бизнеса им.
При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, Вие ще си спестите голяма част от ангажиментите и притесненията относно отношенията Ви с данъчните и осигурителните ведомства.
Вашите разходи ще се намалят, тъй като няма да се налага да поддържате счетоводен персонал във Вашия офис. Това ще Ви спести издръжката на работните места, заплати, осигуровки, специализиран счетоводен, ТРЗ и бизнес софтуер, както и абонаментни такси за актуализация му.

Ще спестите време и няма да сте ангажиран пряко във всеки детайл от организацията на счетоводната отчетност. Това ще Ви позволи да отделите по-голямо внимание на управлението на Вашия бизнес.
В практиката си имаме опит и сме работили в различни области на икономиката като:

  • търговия на едро и дребно
  • внос и износ на стоки
  • производство
  • строителство
  • застраховане и осигуряване
  • услуги в различни области
  • вътрешен и международен транспорт
  • дружества с идеална цел

Работим в сътрудничество с най-добрите юристи. Юридически услуги, които те предлагат, са свързани със стопанската дейност на фирмите-регистрации, дерегистрации, промени, договори, нотариални актове и консултации.

viber_image_2020-09-10_11-56-59

На 06.07.2020 г. “ДЖИ ЕНД ДЖИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-2299-C01 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Общата стойност на проекта е  4 300,00 лв., от които 3 655,00 лв. европейско и  645,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.

Водещата цел проекта е повишаване на производствения капацитет на “ДЖИ ЕНД ДЖИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.