Счетоводни Услуги

Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

viber_image_2020-09-10_11-56-59

__________________________________________________________________________________

На 06.07.2020 г. “ДЖИ ЕНД ДЖИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-2299-C01 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Общата стойност на проекта е  4 300,00 лв., от които 3 655,00 лв. европейско и  645,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.

Водещата цел проекта е повишаване на производствения капацитет на “ДЖИ ЕНД ДЖИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

.....................................