Счетоводни Услуги

Правни услуги

Предлаганите услуги обхващат сферата на гражданското, търговското, облигационното, вещно, наследствено право, данъчното и административното право.

Осъществяваме правно консултиране и обслужване на търговската дейност на нашите клиенти, представителство на търговски дружества и физически лица, включително процесуално представителство по граждански и административни дела.

...................................