Счетоводни Услуги

Представяне

Адвокат Антония Чолакова

Правен консултант

Антония Чолакова притежава магистърска степен по „Право“ от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Велико Търново, допълнителна професионална квалификация, специалност „Икономика и мениджмънт“, сертификат за завършено Сертифициращо обучение по медиация към Професионална асоциация на медиаторите в България. Към настоящия момент адв. Антония Чолакова е практикуващ адвокат, вписан към Софийска адвокатска колегия. Специализира в сферата на гражданското, търговското, облигационното, вещно, наследствено право, данъчното и административното право. Осъществява правно консултиране и обслужване на търговската дейност на нашите клиенти, представителство на търговски дружества и физически лица, включително процесуално представителство по граждански и административни дела. Владее писмено и говоримо английски език.

Телефон за връзка: 088 417 49 97

...................................