Счетоводни Услуги

Административни услуги

В условията на непрекъснати нормативни промени, забързан стопански живот с изтичащи срокове, се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и намалим до минимум ангажиментите им и административните им нужди.
Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес-партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми – в удобна форма.
Предлаганите от нас административни услуги включват:
• Събиране на документи от офис или обект на клиента;
• On-line банкиране;
• Подаване на документи към различни институции;
• Изготвяне и подаване на документи за заеми пред БНБ;
• Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения, удостоверение за актуално състояние;
• Регистрации и пререгистрации на фирми;
• Изготвяне на документи при кандидатстване за кредити;
• Представителство при провеждане на проверки, ревизии и одит;
• Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители и т.н.;

.....................................