Счетоводни Услуги

Годишно счетоводно приключване

• Изготвяне на Годишен финансов отчет на фирмата;
• Подаване на Годишния финансов отчетна фирмата в Търговския регистър;
• Изготвяне на Годишна данъчна декларация на юридически и физически лица;
• Подаване на Годишните статистически форми за Националния статистически институт.

.....................................