Счетоводни Услуги

Закриване на фирма

Когато една фирма прекратява своята дейност, по една или друга причина, тя трябва да бъде закрита – започва процес на ликвидация на фирмата. Ликвидацията на фирмата е един дълъг процес, продължаващ между шест месеца и две години в зависимост от размера и вида на фирмата.
Закриването на фирма (ООД и ЕООД):
– Взема се решение за ликвидация на дружеството от съдружниците или от едноличния собственик в зависимост от вида на фирмата;
– Подава се Заявление за ликвидация;
– Прави се проверка на данъчните и други задължения на фирмата;
– Свикване се извънредно общо събрание на съдружниците и вземане на решение за назначаване на ликвидатор. Той може да бъде лице от фирмата или външно лице. Впоследствие ликвидаторът подава заявление за заличаване;
– Публикува се съобщение до кредиторите;
– Вади се удостоверение, че фирмата не дължи осигуровки за работниците и служителите;
– Подготвя се пояснителен доклад за придобитото от фирмата имущество;
– Изготвяне на отчета на фирмата и се подава в Търговския регистър. Известно време след това излиза решението за ликвидация на фирмата.

gsm suplement furniture cleaning movers parfums architect news sports gsm cleaning key cleaning shortlets seo gsm аксесоари секс шоп escorts girl london psiholog detski drehi bania зъботехническа лаборатория