Счетоводни Услуги

Online счетоводство

Бизнес-ежедневието е все по-натоварено, изискванията на администрацията все повече, винаги закъснявате за поредната среща, но въпреки усилията – нещо е пропуснато. Прибавете към това трафика и получавате един типичен ден на управител на фирма в България. Понеже знаем колко е трудно да отидете до офиса на обслужващата Ви счетоводна кантора, за да подпишете поредния документ и да го представяте пред съответната институция, ние предлагаме нещо съвършено различно от познатото ви досега счетоводство – online счетоводство.
Какво е online счетоводство?
Това е начин на комуникация на счетоводна кантора с клиентите, както и с държавната администрация почти изцяло по електронен път. Ние разполагаме с цифрови сертификати за универсален електронен подпис, с които подаваме всички необходими справки, формуляри, декларации към НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Търговски регистър и др. Нашите клиенти нямат задължение да посещават офиса ни, за да подписват, подпечатват или да взимат документи, които да представят пред съответните учреждения. На фирмения електронен адрес всички клиенти могат да подават искания за издаване на всякакви документи, както и справки относно състоянието на фирмата, персонала и много други.
Кой може да се възползва от online счетоводството?
На практика – ВСИЧКИ. Няма значение дали вашия офис се намира непосредствено до нашия, отсреща на улицата, или сте в другия края на България. Клиента трябва само да избере как да ни предостави първичната документация – на място в нашия офис, по куриер или като сканира документите и ги изпрати на e-maila на G&G Consulting. Оттук нататък всичко е лесно – ние изготвяме всичко необходимо и го изпращаме в електронен вид в удобни за клиента файлови формати, а цялата информация, която трябва да се представи пред администрацията – по електронен път, с електронен подпис.
Какви услуги можете да ползвате, посредством online счетоводството?
• Да използвате нашите електронни сертификати за комуникация с държавната администрация като подаваме всички документи от Ваше име, по електронен път – Справки-декларации по ЗДДС, декларации образец № 1 и 6, уведомления по чл.62 ал.4 КТ, годишни данъчни декларации на юридически и физически лица, обявяване на годишни отчети в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, подаване на декларации към Инспекция по труда, подаване на отчети към НСИ и др.;
• Да издаваме фактури от ваше име и да ви ги изпращаме по мейл в удобен .pdf формат;
• Да депозирате искания, свързани със сключване, изменение и прекратяване на трудови договори; ние ще оформим необходимите документи, ще ги заверим в НАП и ще ви ги изпратим на електронната ви поща;
• Ще изготвим всички необходими документи във връзка със сключване на трудови договори, договори за управление и контрол и граждански договори, анекси към такива договори; документи във връзка с прекратяване на трудови договори – заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, удостоверения и др. Всички документи ще се изпратят на Вашата електронна поща – Вие само трябва да ги разпечатате, подпишете и подпечатате и да ги връчите на работника.
• Да депозирате искания за издаване на документи, свързани с персонала – служебни бележки, удостоверения и други, както и да ги получавате на електронната си поща;
• Да използвате нашия офис за кореспондеция с различни институции; Вие веднага ще бъдете известени за всеки документ или съобщение, получени на място (по поща/куриер), по факс, по телефон или мейл.
• Да използвате възможността за консултации по електронната поща. Така ще можете да формулирате и зададете въпросите си, а ние да им отговорим, след като спокойно се запознаем с конкретния казус, направим необходимите проучвания и изпратим отговора на електронната поща;
• Все повече компании използват електронни фактури вместо хартиени. Вие можете да добавите и нашия мейл за получаване на тези фактури и така, когато ги получите, едновревременно те са и при нас и не трябва да ги носите специално за обработка – ние вече сме ги получили, разпечатали, осчетоводили и класифицирали в съответните счетоводни папки;
• Електронно банкиране – много удобен начин за работа с банката, спестявайки си ходенето до банковия клон (около който почти никога няма къде да се паркира), чакането на опашки и не на последно място – таксите при този начин на банкиране са доста по-ниски. Ние можем да създаваме вашите платежни към бюджета в електронното банкиране, а вие да ги оторизирате за плащане, когато ви е удобно – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
• На вашия мейл редовно ще получавате най-актуална информация за всички новости, касаещи бизнеса ви, напомняния за важни срокове, готови решения за изпълнение на административни задължения с минимално усилия и време.

...................................